„Lelkemtől a lelkedig a Fény gyűrűjébe fogadlak.” dr.Czeizel Beatrix

©Elysium Fénytesti Áthangolás

A karmikus mintázatok oldásának misztériuma

2024-ben beavatást nyertem az Elysium Fénytesti Áthangolás Misztériumának következő szintjébe Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó tanítóim által, amellyel a sok élet óta hordozott és a jelen életünkre is nagyon komoly hatást gyakorló Karmikus mintázatok oldása történtethető meg.

E közérzetjavító eljárás bemutatására álljon itt egy részlet az eredeti forrásul szolgáló csillagnemzetsegek.hu oldalról:

„A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai” című könyvünkben bemutatott részletes tanítások szerint, és az általunk megalkotott Elysium Fénytesti Áthangolás alapelvei szerint is azt jelenti egy karmikus fájdalommintázat, hogy az illető a távoli galaktikus vagy naprendszerbeli múltjában, vagy bármely korábbi földi életében történt egy rendkívül drámai és számára nagyon traumatikus helyzet, amelyet a lelke és a lelkiismerete hibának, tévútnak, bűnnek, eltévelyedésnek vagy mulasztásnak értékel, s ezért rendszerint nagyon komoly bűntudat és szégyenérzet társul ehhez. Ennek nyomán megnyílik az igény a jóvátételre, az egykori hiba vagy bűn korrekciójára.

Innentől az adott lélek maga is elfogadja a tudatossága legmagasabb szintjén, hogy ez a történés egy karmikus gyökérélménnyé változott, ami a karmikus törvények értelmében egy rendezőelvvé válik számára, amely bevonzza, beengedi a jóvátételi helyzeteket, akár annak minden fájdalmával együtt a következő életeiben. Tehát elfogadja és megengedi, hogy legközelebb elszenvedje azt, amit elkövetett másokkal. Megengedi, hogy hasonló helyzetbe kerüljön, mint amibe azok kerültek egykor, akiket az ő tette, tévedése vagy mulasztása sodort. Magára vonja azt a fájdalmat, amit szerinte okozott. Elfogadja azt a hiányt, nehézséget, kudarcot, fizikai vagy lelki terhet, amit az ő korábbi közreműködése indukált.

Így születnek a vezekléskörök láncolatai, amik viszont minden egyes ismétléssel egyre mélyebb barázdát vésnek az adott lélek emlékezetébe, asztráltestébe, fénytestébe, ami éppen ezért egy nagyon domináns energetikai mintázattá válik a morfogenetikus mezejében, mintha az elfogadott és magára vont szenvedései térképét rajzolná bele az aurájába és a tudatosságába. S ennek természetesen nagy megvalósító ereje van, ezért szoktuk életre kelteni a vezekléseinkként szolgáló fájdalmakat, veszteségeket, hiányokat, konfliktusokat, nehéz kapcsolódásokat.

S ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy helyreállt-e a kozmikus egyensúly, hogy megtörtént-e a jóvátétel azokkal a konkrét szereplőkkel, akik érintettek voltak a másik oldalon az eredeti történetben, vagy sem, ez a karmikus rendezőelv mindaddig aktív maradhat, amíg tudatosan le nem kapcsoljuk.

Mindezeken túl, ami igazán különleges ebben a nézőpontban az, hogy az ismétlések során kialakuló energetikai mintázat a fénytestünk különböző rétegeibe írva egy szinte önálló élettel és tudatossággal rendelkező elementállá változik. És mivel belső törvényei szerint arra késztet, vagy azt teszi lehetővé, hogy különböző testi-lelki fájdalmak ismétlődjenek az életünkben, vagy visszatérő kudarcok, blokkok, konfliktusok és hiányok generálódjanak, ezért karmikus elementáloknak hívhatjuk őket.

Ráadásul, már azt is tudjuk, hogy egy-egy karmikus elementál egy jellegzetes, és csakis rá jellemző, karakteres mintázatot rajzol ki, ami bizonyos lefűződési pontokon keresztül horgonyzódik le a testünkben és az auránk különböző rétegeiben. Ebből következik, hogy hasonló problémákkal küzdő embereknél egy hasonló karakterisztikájú karmikus mintázatot fogunk találni, mert ez is egy természeti törvény, egy energetikai rendeződési elv.

Az Elysium karmikus oldás misztériumán keresztül olyan oldás-kulcsok születtek, amelyekkel rendkívüli hatékonysággal bonthatók le a különböző karmikus elementálok és az általuk működtetett önbántó mechanizmusok.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy itt nem „Karma levételről” van szó. Nem is az történik, hogy semmissé tesszük az egykori karmikus átélést és az abból született vezekléskört. Tapasztalatunk szerint valójában rendszerint jóval többször fogadtuk el az áldozat szerepet, az elszenvedő oldalt az egykor elkövetett hibánk, tévedésünk és mulasztásunk után, vagyis nagy eséllyel már régen levezekeltük a bűneink terhét. Az ezekből a tapasztalásokból megformálódott karmikus elementál, ugyanakkor már nem is tud másként gondolkodni, cselekedni, érezni, és önerőből nem is tud kilépni ebből a sérült mederből, mert kizárólag ezt ismeri, hiszen ebből született. Azonban a karmikus elementálok lebontásával végre egy tiszta kép születik, és az adott lélek szabaddá válik abban, hogy a lehető legmagasabb rezgésen élje tovább az életét a magára vont szenvedések nélkül.

Az általunk hordozott karmikus mintázat lehet, hogy a párkapcsolataink sikertelensége, csalódásai és kudarcai formájában nyilvánul meg. Lehet, hogy komoly egzisztenciális gondokkal küzdünk, mintha egy láthatatlan erő mindig felélné a teremtéseink sikerét, és így nem tudjuk megvalósítani, életté tenni az álmainkat.

Elképzelhető, hogy rendkívül fájdalmas gyermekkor, nehéz családi élet, vagy meddőségi problémák, esetleg beteg gyermek felvállalása formájában nyilvánul meg a karmikus teher. Sőt az is előfordulhat, hogy a karmikus rendezőelv elsősorban a fizikai testünk szintjén nyilvánul meg, és szinte egymást váltják a különböző rejtélyes betegségek, megmagyarázhatatlan tünetek, és egyszerűen nem sikerül kilábalni a testi fájdalmak nehéz örvényéből, miközben szinte elveszítjük a reményt a gyógyulásra, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk uralni a testünkben zajló folyamatokat. Előfordulhat, hogy az autizmus, az ADHD hátterében is karmikus elementál működik, illetve olyan helyzetekben, amikor valaki úgy érzi, hogy szinte megdermedt, elakadt az élete valamely területe. De felismerhetünk hasonló motívumokat a dühkezelési problémák és az agresszív viselkedési zavarok mögött, sőt akár a kényszeres tökéletességre való törekvés belső és külső küzdelmeinek hátterében is.

Az Elysium karmikus oldás egyedülálló misztériumának csodálatos erejű oldás-kulcsainak segítségével azonban mostantól végre lebonthatókká válnak a karmikus elementálok sajátos energetikai formációi, sőt még bizonyos mágikus kötések oldására és szegénységi fogadalmak oldására is van mód. Így egy egészen új teremtő ciklus kezdődhet, amelyben már nem a testi és lelki fájdalom lesz a rendezőelv!

Szívből kívánjuk, hogy hozzon ez a misztérium mély és átható közérzetjavulást nagyon sokak életében! De természetesen azt most is hangsúlyozzuk, hogy ez egy alternatív módszer, amely nem helyettesíti a szakorvosi diagnosztikát és ellátást.

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó”

——————————o——————————

Az Elysium Fénytesti Áthangolás keretében a Karmikus oldás misztériuma várhatóan 1,5-2,5 óra, melynek ára 28.000 Ft és 45.000 Ft között változik, attól függően, hogy a 7 különböző oldás-kulcs közül melyiket kell alkalmazni az elhozott problémák függvényében, illetve, hogy hány kulcs kerül alkalmazásra egy adott ülés alatt.

Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt, aki rezonanciát érez a bemutatott eljárás alapelvével, és szeretne megszabadulni a régóta hordozott testi és lelki terheitől!

További információ és forrás: https://csillagnemzetsegek.hu/therapy/elysium-fenytesti-athangolas-a-karmikus-mintazatok-oldasanak-miszteriuma/

 

Várom üzenetét, kérdéseit

Adatkezelési hozzájárulás:*

Telefonszámom: +36704553949

E-mail címem: kapcsolat@bekeeva.hu

Facebook oldalam

Copyright © Beke Éva
2021-

Figyelem! Ha böngészőjében engedélyezte, akkor oldalaim sütiket használnak a felhasználói élmény növelésére és személyi azonosítás nélküli látogatottsági statisztika készítésére.